CÁC TRƯỜNG PHÁI KỲ MÔN ĐỘN GIÁP KHÁC NHAU, BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?

Có thể bạn chưa biết, Kỳ Môn Độn Giáp ban đầu vốn là một phương pháp để giành chiến thắng trong trận chiến trong lịch sử. Đây được coi là tuyệt chiêu bí mật của các nhà lãnh đạo Trung Quốc vì Kỳ Môn Độn Giáp đã cung cấp cho họ phương hướng, thời gian và cách thức chính…

Read more

The Different Schools of Qi Men Dun Jia

In fact, Qi Men Dun Jia was originally a method of gaining victory in battle in history. This is considered the great Chinese leaders’ secret technique because the Qi Men Dun Jia provided them with the correct direction, time, and way to attack the enemy. Qimen has grown in popularity over the centuries and is now used as a…

Read more

Benefits of Qi Men Dun Jia

奇门遁甲 Qi Men Dun Jia is a very respectable and powerful tool that has accuracies (For Master who are proficiency) and will help individuals or organizations to allow them to make better decisions. It also crafts out a more positive outcome in their life and decisions using a strategic approach. Let’s find out the benefits that Qi Men Dun…

Read more

QI MEN DUN JIA IN THE PAST

Qi Men Dun Jia was created to aid military planning. It was then used extensively in Chinese history. For example, the Warring States utilized it to defeat Cao Cao’s ship-borne force at the Battle of the Red Cliffs. Qi Men Dun Jia can be literally translated to Mystical Door to Winning. It’s an ancient Chinese war strategy only used…

Read more

What is Qi Men Dun Jia

What if you could forecast the outcome of a task or project before you even start it? What if you could predict the results of a particular action before performing it? If you think it’s impossible, please think again! All of these and more are possible with the art of QI MEN DUN JIA. WHAT IS QI MEN DUN…

Read more

Qi Men Dun Jia Brings Many Benefits To People, Doesn’t It?

Currently, Qi Men Dun Jia is commonly used throughout the Chinese-speaking countries of China, Taiwan, Singapore, and the Chinese diaspora in Southeast Asia. It has gained considerable popularity in Malaysia over the last five years.  So why is it able to do that? Is it because of the benefits it brings or just people’s curiosity? And who should learn…

Read more

NHỮNG LỢI ÍCH MÀ KỲ MÔN ĐỘN GIÁP MANG LẠI

Kỳ Môn Độn Giáp (奇门 遁甲 – Qi Men Dun Jia) là một công cụ rất đáng nể và mạnh mẽ, có độ chính xác (Đối với những người thành thạo) và có thể giúp các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn. Bộ môn này cũng giúp ta tạo ra một kết quả tích…

Read more

LỊCH SỬ CỦA QI MEN DUN JIA

Phương pháp luận Kỳ Môn Độn Giáp có thể được áp dụng trong thế giới hiện đại khi cần đưa ra các quyết định về sự nghiệp, các mối quan hệ, sức khỏe, du lịch và các vấn đề khác. Nó làm tăng khả năng thành công và cũng cho phép người đọc khám phá tiềm năng trong bản…

Read more

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP LÀ GÌ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể dự báo kết quả của một nhiệm vụ hoặc dự án trước khi bạn bắt đầu nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể dự đoán kết quả của một hành động cụ thể trước khi thực hiện nó? Nếu bạn nghĩ điều đó là không thể, xin…

Read more