Step to choose the right job based on Qi Men Dun Jia

“Steps to choose the right job based on Qi Men Dun Jia”. That’s right, you didn’t get it wrong. You can completely apply the knowledge of Qi Men Dun Jia to help with your future work. After reading through Dougles Chan’s knowledge sharing articles about Qi Men Dun Jia on the pages as well as the Youtube videos of Mr. Dougles…

Read more

Ai sẽ phù hợp với bạn trong Hôn nhân?

“Ai sẽ phù hợp với tôi trong hôn nhân?” – Câu hỏi chắc hẳn ai cũng thắc mắc khi nghĩ về hôn nhân. Ta luôn thắc mắc rằng làm sao để tìm được người phù hợp với mình, làm cách nào để tìm được một người tốt, v.v… Vậy tại sao không để Kỳ Môn Độn Giáp giúp bạn?…

Read more

Suitable Students to Learn Qi Men Dun Jia

People are inherently curious about what will happen in their lives, leading to divination, or predicting the future, becoming popular. Currently, Qi Men Dun Jia is also gradually becoming popular with us Vietnamese. So, do you know which people would be suitable to become students in Dougles Chan’s Qi Men Dun Jia class? From my personal point of view,…

Read more

How to be Successful Tip #3 | By Dougles Chan – Qimen Teacher

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=z42o7YVAHJI&t=35s How to be successful, tip number 3. Our lives are full of ups and downs. Whether you are successful or not, it doesn’t really matter. There will be cases where you will be successful in a small area or you will not be successful in a certain area. That is fine. This is the process. The question…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 20)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Marriage and Qi Men Dun Jia

After doing some research on Qi Men Dun Jia and reading through many case studies on Dougles Chan’s websites, I realized that everything can be decided by us with the right support from a friend, teacher, or ourselves if you have knowledge of Qi Men Dun Jia. Why did I say that? I read an article that Mr. Dougles Chan…

Read more

Qimen Dunjia Divination; Predict – Influencer invited you to do have a business venture

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=NDAi5KQqD-c&t=5s Hi, welcome to Qi Men Dun Jia. My name is Dougles Chan. I am a Qimen master. Today, we are going to talk about this case study related to Qi Men Dun Jia. We are going to do a divination.  A famous influencer invited you to parner her new business online, investment is 50/50%, $10,000 each. Should you go for…

Read more

Các dự đoán năm mới

Từ khi biết tới thầy Dougles Chan, tôi đã có những kế hoạch và định hướng cho tương lai gần rất tốt. Như là thầy Dougles Chan đã cho dự đoán tổng quan cả năm 2022 cũng như về 12 con giáp hay cả lời khuyên vào hai mùng một và mùng hai của dịp tết nguyên đán cận…

Read more