How to increase your Indirect Wealth

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=h86HL70b-bI How do you increase your indirect wealth? Hello, my name is Dougles Chan. I am a Qi Men Dun Jia teacher. Today, I am going to share with you some interesting ways to increase your indirect wealth. You can try it out and then see whether it works for you. Before we understand how to improve indirect wealth, we…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 27)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Change your life – Change your future

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=8w4APkJzMPA Change your life. Change your future. Would you want to change your life for the better and would you want to change your future? Well, basically, I have the ability to help you, to teach you how to go about changing your life and making it better. How do I do that? One of the things that…

Read more

How to increase your 4D, toto, indirect wealth luck

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZA8TefD5-78 Is it possible to increase your indirect wealth which are things related to 4D, toto, casino, forex, stock market, etc. In order to do that, there are a couple of things you need to do. First, you must understand your indirect wealth luck in your Bazidestiny to see whether you have that particular harmony of producing effort. If…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 26)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Đừng ngại khó khăn khi học Kỳ Môn Độn Giáp

Nếu bạn tò mò và yêu thích bộ môn siêu hình học có tuổi đời 5000 năm – Kỳ Môn Độn Giáp nhưng vẫn còn nhiều e ngại thì đừng bỏ qua bài viết này nhé! Bạn biết không ban đầu thầy Dougles Chan cũng không dễ dàng để học thành thạo các kỹ thuật của Kỳ Môn Độn…

Read more