How to increase your 4D, toto, indirect wealth luck

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZA8TefD5-78 Is it possible to increase your indirect wealth which are things related to 4D, toto, casino, forex, stock market, etc. In order to do that, there are a couple of things you need to do. First, you must understand your indirect wealth luck in your Bazidestiny to see whether you have that particular harmony of producing effort. If…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 26)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Đừng ngại khó khăn khi học Kỳ Môn Độn Giáp

Nếu bạn tò mò và yêu thích bộ môn siêu hình học có tuổi đời 5000 năm – Kỳ Môn Độn Giáp nhưng vẫn còn nhiều e ngại thì đừng bỏ qua bài viết này nhé! Bạn biết không ban đầu thầy Dougles Chan cũng không dễ dàng để học thành thạo các kỹ thuật của Kỳ Môn Độn…

Read more

You don’t have to please everyone, the 1/3 Theory

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=WYbShBzN_zg The 1/3 theory. Do you know that this 1/3 theory can actually make your life even better. So, what does this 1/3 theory stand for? Remember that in life, in terms of relationships or people, there are always people that like you. There are always people who don’t like you, so why do I actually share this…

Read more

How to increase Direct Wealth?

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ejGEgVtYInE How to increase your direct wealth? Before we understand how to increase direct wealth, we must understand what direct wealth under Qi Men Dun Jia really means. Direct wealth is classified as something related to business, anything that you buy and sell and you make a profit, and you do not get a salary that is called…

Read more

Kỳ Môn Độn Giáp và thầy Dougles Chan

Không biết các bạn đã biết chuyện là ban đầu thầy Dougles Chan hoàn toàn không tin vào Kỳ Môn Độn Giáp chưa hay bất kỳ môn siêu hình học nào của Trung Quốc. Thầy Dougles Chan hay bất kỳ dân kinh doanh nào cũng thường sẽ ít tin vào những bộ môn như thế này. Cho đến khi…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 25)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more