How to be Successful Tip #2 | By Dougles Chan – Qimen Teacher

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=u3au4Wa2jxY When you want to be successful, there is another thing that you have to be very focused on, and that is extremely very important. That is your health being successful without good health or reasonable health. I would consider it not being successful because to enjoy success, to enjoy the process of achieving your goals, apparently you…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 19)

 Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Making better Decisions with Qi Men Dun Jia

As I’ve mentioned a lot, Qi Men Dun Jia is a very powerful tool for predicting and helping us make informed decisions. But in general, everything is in our hands. If you know something in advance but you do not act, there will be no good results. On the contrary, if you invest in the right place at the…

Read more

Tôi đã thay đổi gì trên biểu đồ Kỳ Môn để giúp cho công việc kinh doanh của mình?

Trước đây có nhiều người nói với tôi rằng Bát tự hay biểu đồ Kỳ Môn Độn Giáp là thứ bất di bất dịch. Nghĩa là cuộc đời của mỗi người tự khi sinh ra đã được định sẵn và chẳng thể nào thay đổi. Tôi đã đinh ninh với điều đó và nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể…

Read more

How to be Successful Tip #1 | By Dougles Chan – Qimen Teacher

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=vj5xjEMqNUQ&t=2s How to be successful, tip number 1. Today I’m going to share something very contradicting with you because I would want you to focus on not following those people who are famous. Why I say that because a lot of people who are famous when you admire them what happened is this, when you admire them, you’ll…

Read more

Chuyên mục “Người thật, việc thật” (Tập 18)

Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào cuộc sống của mình…

Read more

Sức mạnh của Kỳ Môn Độn Giáp

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều trải qua các tình huống như lạc lối giữa cuộc sống, không biết nên làm gì, chọn gì, thất nghiệp, đau khổ trong tình yêu hay thậm chí nợ nần vì đầu tư sai. Và nếu có cách để bạn luôn biết các lựa chọn của mình là đúng hay sai….

Read more