Sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp để xem Bát tự

Trải qua hơn 5,000 năm lịch sử, Kỳ Môn Độn Giáp đã mang đến rất nhiều lợi ích cho con người. Khi xưa, các nhà vua thường dùng Kỳ Môn để đưa ra các quyết định quan trọng, vậy thời nay thì sap? Thời hiện đại, bạn có thể áp dụng Kỳ Môn Độn Giáp cho rất nhiều việc,…

Read more